Stažení CRMfree
CRMplus

Instalace MS SQL Serveru

Instalace MS SQL Serveru je vhodná na počítač, ke kterému se budou následně uživatelé připojovat pomocí klienta systému CRMfree. Při tomto typu instalace se nainstaluje MS SQL Server 2005 a databáze systému CRMfree.

Požadavky

Instalace MS SQL Serveru vyžaduje Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, Windows Instaler 3.1 a DotNet framework 2.0.

Postup při instalaci

1. krok - uvítací dialog průvodce, pokračujte tlačítkem Další

1 krok - uvítací dialog průvodce

2. krok - licenční smlouva, po přečtení podmínek licenční smlouvy zvolte možnost Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a pokračujte tlačítkem Další. Podmínky smlouvy lze vytisknout tlačítkem Tisk smlouvy. V případě, že s licenčními podmínkami nesouhlasíte ukončete instalaci tlačítkem Storno.

2 krok - licenční smlouva

3. krok - zvolte typ instalace. Průvodce Vám nabízí ze čtyř typů instalací

  • Kompletní instalace - MS SQL Server, databáze CRMfree, klient CRMfree
  • Pouze instalace MS SQL Serveru
  • Pouze instalace databáze CRMfree
  • Pouze instalace klienta CRMfree
  • vyberte Pouze instalace MS SQL Serveru a pokračujte tlačítkem Další.

3 krok - zvolte typ instalace

4. krok - vyberte složku, kde chcete nainstalovat MS SQL Server. Instalátor Vám nabídne standardní umístění (C:\Program Files\MSSQL2005), které můžete změnit tlačítkem Procházet. Pokračujte tlačítkem Další.

4 krok - umisteni sql serveru

5. krok - zadejte název společnosti a pokračujte tlačítkem Další. Bez uvedení názvu společnosti nelze v instalaci pokračovat.

5 krok - nazev spolecnosti

6. krok - instalace je připravena, zde je uvedeno nastavení instalace (Typ instalace a její součásti které se budou instalovat). Změnit nastavení lze tlačítkem Zpět, v instalaci pokračujte tlačítkem Instalovat.

6 krok - instalace je pripravena

7. krok - průběh instalace, v tomto kroku se provádí instalace jednotlivých součástí systému CRMfree. O průběhu instalace Vás budou informovat jednotlivá dialogová okna.

7 krok - prubeh instalace7 krok - prubeh instalace

8. krok - dokončení instalace MS SQL Serveru a databáze systému CRMfree, klikněte na tlačítko Dokončit. Instalace MS SQL Serveru byla úspěšná.

8 krok - dokonceni instalace systemu CRMfree

Zpět


CRMfree a CRMplus - © Technodat Develop a Technodat, 2008-12.