Stažení CRMfree
CRMplus

Jak vyplnit přihlašovací údaje k databázovému serveru?

Přihlašovací údaje k databázovému serveru Vám poskytne Váš administrátor nebo využijte SQL Management Studio, které je volně ke stažení na stránkách Microsoftu. Nainstalujte a spustě si SQL Management Studio. Vyberte server, ke kterému se chcete připojit, jako autorizaci vyberte Windows Authentication a klikněte na tlačítko Connect.

pripojeni k serveru

Do textového pole Databázový server napište jméno serveru - viz. obrázek.

jmeno serveru

Aktuální verze systému CRMfree neumožňuje připojení přes Windows Authentication, proto je nutné připojit se k serveru pomocí SQL Authentication. Nejdříve zkontrolujte, jestli server umožňuje připojení pomocí SQL Authentication, vyberte jméno serveru v Object Exploreru a klikněte pravým myšítkem. Z nabídky kontextového menu vyberte Properties. Zde v záložce Security vyberte SQL Server and Windows Authentication mode. Potvrďte tlačítkem OK. V Object Exploreru vyberte složku Security a v ní složku Logins. Klikněte pravým myšítkem na složku Logins a vyberte New Logins. Otevře se Vám dialog pro vytvoření nového uživatele.

vytvoreni noveho uzivatele

V záložce General vyplntě Login Name, vyberte SQL Server authentication a zadejte heslo. V záložce Server Role zaškrtněte sysadmin. V záložce Status zkontrolujte, jestli Login je ve stavu Enabled. Potvrďtě tlačítkem OK.

Pokud uživatel nepůjde vytvořit, odškrtněte Enforce password policy a znovu potvrďte tlačítkem OK.

Ukončete SQL Managememt Studio a pokračujte v instalaci databáze systému CRMfree. Do textového pole Přihlašovací jméno zadejte Login name vytvořeného uživatele a jeho heslo.

Po instalaci databáze už není vytvořený uživatel potřebný, proto ho z bezpečnostních důvodů doporučujeme smazat. Připojte se k MS SQL serveru, jako autorizaci zvolte Windows authentication a ve složce Logins klikněte pravým mýšítkem na vytvořeného uživatele a vyberte Delete.

Zpět


CRMfree a CRMplus - © Technodat Develop a Technodat, 2008-12.